Gå til innhold

Hvordan beskytter du merkevaren din?

Det er Patentstyret som innvilger og registrerer beskyttelse av varemerke, patent og design. Tolletaten bidrar til å hindre at falske produkter blir innført til Norge.

For å beskytte din patent, design eller for å søke varemerkebeskyttelse må du søke direkte til Patentstyret.


Har du spørsmål om beskyttelse av design, varemerke og patent ta kontakt med Patentstyret på telefon 22 38 73 00, eller send en e-post til post@patentstyret.no.

Slik går du frem

  • Når dine immaterielle rettigheter er innvilget og registrert hos Patentstyret, bidrar Tolletaten til å hindre at falske produkter blir innført til det norske markedet. Når du mistenker import av piratkopier, kan du selv kontakte tingretten og be om en midlertidig forføyning. En midlertidig forføyning er gyldig, om ikke annet er avtalt, ett år fra den dagen retten avsier sin kjennelse.
  • Hvis du har mistanke om brudd på immaterielle rettigheter kan du melde i fra om dette ved å søke om bistand fra Tolletaten til å avdekke eventuelle piratkopier. 
  • Meld mistanke om brudd på immaterielle rettigheter elektronisk her

Meldingsskjemaet fungerer som en søknad om bistand fra Tolletaten til å avdekke piratvarer, og er gyldig i ett år av gangen. Det vil si at du må fornye meldingen årlig. En melding til Tolletaten erstatter ikke krav om midlertidig forføyning. Du må fortsatt skaffe rettens kjennelse når piratkopier blir tilbakeholdt.

Fant du det du lette etter?