Gå til innhold

Videregående kurs i tollbehandling

Dette er et påbyggingskurs for de som har gjennomført basiskurset eller har erfaring med tollprosedyrer og rutiner ved innførsel og utførsel av varer.

Korrekt deklarering er ikke bare viktig med hensyn til riktig avgiftsberegning. Opplysningene i tolldeklarasjonen brukes også av myndighetene på ulike områder. Dette kurset gir deg en forståelse av helheten og viktigheten av riktig deklarering ved innførsel og utførsel av varer.

Vi går videre gjennom prosedyrene som skal følges når det er gjort feil i deklareringen.

Kurset er tilpasset endringene i mva-deklareringen fra 1. januar 2017. Vi vil imidlertid presisere at kurset ikke tar for seg selve mva-rapporteringen da dette er Skatteetatens ansvarsområde.

Kursinnhold

Kurset tar for seg

  • Deklareringsplikten
  • Tollverdi
  • Endringsprosedyrer
  • Tolldeklarasjonens betydning for korrekt handelsstatistikk
  • De mest vanlige feilene, og hva kan dere gjøre for å unngå dem

Kurset er en blanding av tavleundervisning, bruk av PC (navigere på www.toll.no) og oppgaveløsing.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer blant annet for

  • Controllere, regnskapsførere eller andre som kontrollerer tolldeklarasjoner i ettertid
  • Deg som ønsker å vite mer om hvorfor prosedyrene er bygd opp slik de er, betydningen av korrekt deklarering og konsekvenser ved feil i deklareringen

Krav til deltakerne

Du må ha gjennomført basiskurset eller ha erfaring med tollprosedyrer og rutiner ved innførsel av varer.

Tid 

Alle kurs i 2019 er fulle. Kursdatoer for neste år vil bli publisert i løpet av desember.

Pris

1 500 kroner per person (inkl. lunsj og kursmateriell). Faktura sendes ut etter at kurset er avholdt.

Antall deltakere

Maksimalt 15

Meld deg på kurset

Arrangør

Infosenteret i Vareførselsdivisjonen.

Kontakt 

Mette Lonstad, telefon 22 34 68 23, mobil 902 46 860, e-post: oslo.kurs@toll.no

Sted

Kursene holdes i lokalene til Tolletatens Kompetansesenter i Grensesvingen 26 på Helsfyr.

Del med andre: