Gå til innhold

Innførsel - basiskurs trinn 2

Dette er et påbyggingskurs for de som har gjennomført basiskurset eller har erfaring med tollprosedyrer og rutiner ved innførsel og utførsel av varer.

Korrekt deklarering er ikke bare viktig med hensyn til riktig avgiftsberegning. Opplysningene i tolldeklarasjonen brukes også av myndighetene på ulike områder. Dette kurset gir deg en forståelse av helheten og viktigheten av riktig deklarering ved innførsel og utførsel av varer.

Vi går videre gjennom prosedyrene som skal følges når det er gjort feil i deklareringen.

Kursinnhold

Kurset tar for seg

  • Deklareringsplikten
  • Tollverdi
  • Endringsprosedyrer
  • Tolldeklarasjonens betydning for korrekt handelsstatistikk
  • De mest vanlige feilene, og hva kan dere gjøre for å unngå dem

Kurset er en blanding av tavleundervisning, bruk av PC (navigere på www.toll.no) og oppgaveløsing.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer blant annet for

  • Controllere, regnskapsførere eller andre som kontrollerer tolldeklarasjoner i ettertid
  • Deg som ønsker å vite mer om hvorfor prosedyrene er bygd opp slik de er, betydningen av korrekt deklarering og konsekvenser ved feil i deklareringen

Krav til deltakerne

Du må ha gjennomført basiskurset trinn 1 eller ha erfaring med tollprosedyrer og rutiner ved innførsel av varer.

Arrangør

Brukerdialog v/ Forebyggingsseksjonen i Vareførselsdivisjonen

Kontakt 

E-post: kurs@toll.no 
Lisbeth Angeltveit, telefon 902 46 860.