Gå til innhold

Påmelding til kurs i utførsel

Dette kurset gir deg basiskunnskap om tollprosedyrane ved eksport av varer. Meld deg på her.

Hvis du melder deg på som privatperson, skriv privat i feltet for organisasjonsnummer og oppgi din adresse i kommentarfeltet under.

Vi bruker organisasjonsnummer som kundenummer, og vi sender ut faktura etter at kurset er avholdt. Vi foretrekker å sende faktura på e-post, så vi vil sette pris på om du oppgir e-postadressen i feltet for denne.

Hvis du ønsker papirfaktura i posten, sendes den i utgangspunktet til den adressen som firmaet er registrert med i enhetsregisteret.

Dersom du ønsker fakturaen sendt til en annen adresse, vennligst oppgi dette i kommentarfeltet under, gjerne også med kontaktperson. I kommentarfeltet kan du også opplyse om vi skal påføre fakturaen PO-nummer, kontostreng eller lignende opplysninger. Opplys også om betalingen skal skje fra utlandet (for IBAN og SWIFT).

Vi vil ta direkte kontakt med deg i god tid før kursstart for endelig bekreftelse og praktiske opplysninger.


Med hilsen
Infosenteret i Vareførselsdivisjonen