Gå til innhold

Kurs i klassifisering - lær tolltariffen å kjenne

På dette kurset blir du kjent med regelverket for klassifisering av varer.

Tolltariffen er et oppslagsverk for koding og beskrivelse av varer. Den finnes både i bokform og elektronisk.

Alle varer som importeres til eller eksporteres fra Norge klassifiseres i tolltariffen med et varenummer. Dette varenummeret består av åtte siffer der de seks første er internasjonale. Vi trenger varenummeret for blant annet å bestemme riktige toll- og avgiftssatser, å registrere korrekt handelsstatistikk og å avgjøre om varen er restriksjonsbelagt.

Kursinnhold

På dette kurset blir du kjent med regelverket for klassifisering. Kurset tar blant annet for seg

  • hvilke opplysninger som finnes i tolltariffen
  • hvorfor man klassifiserer varer
  • regelverket for å klassifisere riktig, blant annet noter og alminnelige fortolkningsregler
  • hvordan man finner mer informasjon på internett

Deltagerne skal gjøre mange klassifiseringsoppgaver underveis i kurset.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer blant annet for

  • deg som importerer eller eksporterer varer eller vurderer å begynne med dette
  • speditører
  • innkjøpere og lignende som ønsker å kunne kalkulere riktige avgifter i forkant av import
  • controllere, regnskapsførere eller andre som kontrollerer tolldeklarasjoner i ettertid
  • deg som ønsker å vite mer om klassifiseringsreglene generelt

Krav til deltakerne

Det er ikke nødvendig med noen forkunnskaper, men det kan være en fordel å ha gjennomført basiskurset.

Tid

6. februar 2019 klokken 09.00–15.00. Påmeldingsfrist 30. januar 2019.

20. februar 2019 klokken 09.00–15.00. Påmeldingsfrist 13.februar 2019.

15. mai 2019 klokken 09.00–15.00. Påmeldingsfrist 8. mai 2019.

Pris

1 500 kroner per person (inkl. lunsj og kursmateriell). Faktura sendes ut etter at kurset er avholdt.

Antall deltakere

Maksimalt 12 personer

Meld deg på kurset

Arrangør

Infosenteret i Tollregion Oslo og Akershus.

Kontakt

Mette Lonstad, telefon 22 34 68 23, mobil 902 46 860, e-post: oslo.kurs@toll.no

Sted

Kursene avholdes i lokalene til Tolletatens Kompetansesenter i Grensesvingen 26 på Helsfyr.

Del med andre: