Gå til innhold

Tolldagen 2024

Tolldagen blir arrangert torsdag 21. november i Oslo Kongressenter (kl. 09:00 til kl. 15:00).

Tolldagen er ein viktig møteplass for fagfolk innan internasjonal handel, toll, transport og spedisjon.

Hald av dagen og bli med for å høyre aktuelle foredragshaldarar og andre i bransjen dele sine erfaringar om aktuelle tema.

Program

Programmet er under arbeid og vi vil komme tilbake med meir informasjon.

Følg med på denne sida der vi også vil leggje ut informasjon om korleis du kan delta digitalt, viss du ikkje har moglegheit for å vere med i Oslo.