Gå til innhold

Kurs i vareførselsloven og tollavgiftsloven (e-læring)

Fra og med 1. januar 2023 erstattes tolloven av lov om inn- og utførsel av varer (vareførselsloven) og lov om tollavgift (tollavgiftsloven). Det er laget et klikkbart e-læringskurs bestående av seks moduler for våre brukere i næringslivet.

E-læringskurset vareførselsloven og tollavgiftsloven består av seks kortere moduler og gir deg god innføring i lovverket. De ulike modulene inneholder ulike temaer og informasjon. Du vurderer selv hvilke moduler som du vil gjennomføre ut i fra hva som er relevant for deg og ditt arbeid.