Gå til innhold

Kurs i ATA-carnet (e-læring)

Foto av et tollsted. Tollstedet er bygget i tre, og har etatsemblem til både svensk og norsk toll ved inngangsdøren. Utenfor tollstedet flagges det med norsk vimpel.

Et ATA-carnet er et verktøy for midlertidig import og eksport av varer

Passer for:
Alle som vurderer å ta i bruk ATA-carnet for midlertidig import og eksport av varer.
 

Du lærer 

  • Hva et ATA-carnet er 

  • Når det kan brukes 

  • Hvilke ark et ATA-carnet består av 

  • Hva som skal fylles ut i de ulike rubrikkene og hvem som har ansvar  

  • Hvordan det brukes 

Varighet:
O
mtrent 15 minutter.
 

Registrer deg nedenfor for å få tilsendt kurset.