Gå til innhold

Drawback - tilbakebetaling av toll

Drawback eller tollrestitusjon er tilbakebetaling av tollavgift for innsatsmaterialer som er brukt i produksjonen av en ferdigvare som eksporteres.

Til Norge er det, med noen unntak, tollavgiftsfritt å importere varer innenfor tolltariffens kapitler 25-97. Derfor velger mange utenlandske eksportører å be om drawback når de eksporterer en ferdigvare til Norge.

Har de fått drawback ved eksport, kan de ikke samtidig utstede et opprinnelsesbevis for varen.

Dette har betydning for deg som importør dersom du på senere tidspunkt skal re-eksportere varen. Det betyr at du må undersøke om produktet kan få status som et opprinnelsesprodukt før du utsteder et opprinnelsesbevis ved eksport.