Gå til innhold

Stiklinger, potteplanter og gress på rull

I henhold til avtale mellom Norge og EU gis det tollfritak for enkelte produkter under tolltariffens kapittel 6 dersom de har opprinnelse i EU. Kvoten for blomstrende potteplanter og grønne potteplanter økes fra 1. oktober.

I 2018 gis det følgende kvoter innenfor kapittel 6:

Stiklinger uten rot til bruk i gartnerier

Du bruker kvotekode T010118B og fritaket gjelder for varenummer 06.02.1021 og 06.02.1024. Kvoten åpner 1. april og har et tak på 2 000 000 kroner. 

Det gjenstår 1926 kroner på kvoten per 30. august.

Blomstrende potteplanter

Du bruker kvotekode T010318A og fritaket gjelder for varenummer 06.02.9043 og 06.02.9044. Kvoten åpner 1. januar og har et tak på 8 000 000 kroner. Denne økes med 3 millioner fra 1. oktober og ut året. Ønsker du å bruke den utvidede kvoten bruker du kvotekode T010318B.

Kvoten gjelder ikke følgende planter:

  • Margerit (Argyranthemum frutescens)
  • Hiemalisbegonia (Begonia x hiemalis, Begonia elatioar)
  • Klokke (Campanula)
  • Krysantemum (Dendranthema x grandiflora, Chrysanthemum x morifolium)
  • Julestjerne (Euphoribia pulcherrima, Poinsettia pulcherrima)
  • Hibisk (Hibiscus)
  • Kalanchoe
  • Pelargonium
  • Primula
  • Saintpaulia

Grønne potteplanter

Du bruker kvotekode T010418A og fritaket gjelder varenummer 06.02.9031. Kvoten åpner 1. januar og har et tak på 4 000 000 kroner. Denne økes med 750 000 fra 1. oktober og ut året. Kvotekode T010418A er brukt opp. Ønsker du å bruke den utvidende kvoten bruker du kvotekode T010418B.

Gress på rull

Du bruker kvotekode T010518A og fritaket gjelder varenummer 06.02.9091. Kvoten åpner 1. januar og har et tak på 4 000 000 kroner.

Slik bruker du tollkvoten

Tildeling skjer automatisk ved fortolling i TVINN. Når kvoten er brukt opp vil deklarasjoner med henvisning til aktuell kvote automatisk bli avvist. Du må da bruke tollsatsen som gjelder på fortollingstidspunktet. 

Ønsker du å bruke en av kvotene angir du følgende ved fortolling:

Rubrikk 33 (tollnedsettelse): "S"

Rubrikk 36 (opprinnelse): "B"

Rubrikk 44: "KVT" + kvotekode

Du må ha gyldig opprinnelsesbevis.

Del med andre: