Gå til innhold

Stiklinger, potteplanter og gress på rull fra EU

I henhold til avtale mellom Norge og EU gis det tollavgiftsfritak for enkelte produkter under tolltariffens kapittel 6 dersom de har opprinnelse i EU. 

I 2024 gis det følgende kvoter innenfor kapittel 6:

Stiklinger uten rot til bruk i gartnerier

Du bruker kvotekode T010124B og fritaket gjelder for varenummer 06.02.1021 og 06.02.1024. Kvoten åpner 1. april og har et tak på 2 000 000 kroner.  Bruk kvotekode T010123B ut året.

Blomstrende potteplanter

Du bruker kvotekode T010324A og fritaket gjelder for varenummer 06.02.9043 og 06.02.9044. Kvoten åpner 1. januar og har et tak på 20 000 000 kroner.  

Kvoten gjelder ikke følgende planter:

  • Margerit (Argyranthemum frutescens)
  • Hiemalisbegonia (Begonia x hiemalis, Begonia elatioar)
  • Klokke (Campanula)
  • Krysantemum (Dendranthema x grandiflora, Chrysanthemum x morifolium)
  • Julestjerne (Euphoribia pulcherrima, Poinsettia pulcherrima)
  • Hibisk (Hibiscus)
  • Kalanchoe
  • Pelargonium
  • Primula
  • Saintpaulia

Grønne potteplanter

Du bruker kvotekode T010424B og fritaket gjelder varenummer 06.02.9031. Kvoten åpner 1. januar og har et tak på 7 000 000 kroner.  

Gress på rull

Du bruker kvotekode T010524A og fritaket gjelder varenummer 06.02.9091. Kvoten åpner 1. januar og har et tak på 4 000 000 kroner.  Bruk kvotekode T010523A ut året.

Slik bruker du tollkvoten

Tildeling skjer automatisk ved fortolling i TVINN. Når kvoten er brukt opp vil deklarasjoner med henvisning til aktuell kvote automatisk bli avvist.  

Ønsker du å bruke en av kvotene angir du følgende ved fortolling:

Rubrikk 33 (tollnedsettelse): "S"

Rubrikk 36 (opprinnelse): "B"

Rubrikk 44: "KVT" + kvotekode

Du må ha gyldig opprinnelsesbevis.

Restmengde

Du kan til enhver tid se gjenstående mengde på kvotene i tolltariffen på de aktuelle varenummer. Dette vises under fanen Velg land.

Gå direkte til tolltariffen