Gå til innhold

Potteplanter fra Storbritannia

I henhold til avtale mellom Norge og Storbritannia gis det tollavgiftsfritak for enkelte produkter under tolltariffens kapittel 6 dersom de har opprinnelse i Storbritannia. 

I 2024 gis det følgende kvoter innenfor kapittel 6:

Blomstrende potteplanter

Du bruker kvotekode T040224A og fritaket gjelder for varenummer 06.02.9043 og 06.02.9044. Kvoten åpner 1. januar og har et tak på 2 millioner kroner. 

Kvoten gjelder ikke for følgende planter:

  • Margeritt (Argyranthemum frutecens)
  • Hiemalisbegonia (Begonia x hiemalis, Begonia elatior)
  • Klokke (Campanula)
  • Krysantemum (Dendranthema x grandiflora, Chrysanthemum x morifolium, Chrysanthemum frutescens)
  • Julestjerne (Euphorbia pulcherrima, Poinsettia pulcherrima)
  • Hawaiirose (Hibiscus)
  • Kalanchoe
  • Pelargonium
  • Primula
  • Saintpaulia

Grønne potteplanter

Du bruker kvotekode T040124A og fritaket gjelder varenummer 06.02.9031. Kvoten åpner 1. mai og er gyldig frem til 14. desember. Den har et tak på 1,4 millioner kroner. 

Slik bruker du tollkvoten

Tildeling skjer automatisk ved fortolling i TVINN. Når kvoten er brukt opp vil deklarasjoner med henvisning til aktuell kvote automatisk bli avvist. 

Ønsker du å bruke en av kvotene angir du følgende ved fortolling:

Rubrikk 33 (tollnedsettelse): "S"

Rubrikk 36 (opprinnelse): "P"

Rubrikk 44: "KTV" + kvotekode

Restmengde

Du kan til enhver tid se gjenstående restmengde på kvotene i tolltariffen på de akutelle varenummer. Dette vises under fanen Velg land.

Gå direkte til tolltariffen