Gå til innhold

Storfekjøtt fra Eswatini

I 2020 kan det innføres tollfritt 500 000 kg utbeinet storfekjøtt fra Eswatini.

Kjøttet kan være ferskt, kjølt eller fryst. Kvoten gjelder følgende varenummer:

  • 02.01.3001
  • 02.01.3009
  • 02.02.3001
  • 02.02.3009

Slik bruker du kvoten

Kvotetildelingen skjer automatisk ved deklarering i TVINN. Ønsker du å bruke kvoten angir du følgende koder angis ved fortolling:

Rubrikk 33: (tollnedsettelse): "S"
Rubrikk 36: (opprinnelse): "G"
Rubrikk 44: KVT T020220A

Du må ha gyldig opprinnelsesbevis, enten GSP-fakturaerklæring, Formular A, erstatningssertifikat Formular A eller REX opprinnelseserklæring. Ønsker du å bruke kvoten i 2019 brukes kvotekode KVT T020219A

Når kvoten er brukt opp er det tollsatsen som gjelder for ordinære GSP-land som skal brukes.

 

Mattilsynet

Det er strenge regler for import av kjøtt fra afrikanske land.