Gå til innhold

Storfekjøtt fra Botswana og Namibia

I 2019 kan det innføres tollfritt 2 700 000 kg utbeinet storfekjøtt fra Botswana og Namibia.

Kjøttet kan være ferskt, kjølt eller fryst. Kvoten gjelder følgende varenummer:

  • 02.01.3001
  • 02.01.3009
  • 02.02.3001
  • 02.02.3009

Slik bruker du kvoten

Kvotetildeling skjer automatisk ved deklarering i TVINN. Ønsker du å bruke kvoten angir du følgende koder ved fortolling:

Rubrikk 33 (tollnedsettelse): "S"

Rubrikk 36 (opprinnelse): "G"

Rubrikk 44: KVT T020119A

Du må ha gyldig opprinnelsesbevis for å bruke kvoten. Enten GSP-fakturaerklæring, Formular A, erstatningssertifikat Formular A eller REX opprinnelseserklæring.

Når kvoten er brukt opp er det tollsatsen som gjelder for ordinære GSP-land på fortollingstidspunktet som skal brukes.

For fortollinger som foretas i 2018 bruker du følgende koder ved fortolling: 

Rubrikk 33 (tollnedsettelse): "S"

Rubrikk 36 (opprinnelse): "G"

Rubrikk 44: KVT T020118A

Mattilsynet

Det er strenge regler for import av kjøtt fra afrikanske land.

Del med andre: