Gå til innhold

Storfekjøtt fra Botswana og Namibia

I 2024 kan det innføres tollavgiftsfritt 2 700 000 kg utbeinet storfekjøtt fra Botswana og Namibia.

Kjøttet kan være ferskt, kjølt eller fryst. Kvoten gjelder følgende varenummer:

  • 02.01.3001
  • 02.01.3009
  • 02.02.3001
  • 02.02.3009

Slik bruker du kvoten

Kvotetildeling skjer automatisk ved deklarering i TVINN. Ønsker du å bruke kvoten angir du følgende koder ved fortolling:

Rubrikk 33 (tollnedsettelse): "S"

Rubrikk 36 (opprinnelse): "G"

Rubrikk 44: KVT T020124A

Du må ha gyldig REX opprinnelserklæring for å bruke kvoten. 

Når kvoten er brukt opp er det tollavgiftssatsen som gjelder for ordinære GSP-land som skal brukes.

Restmengde

Du kan til enhver tid se gjenstående mengde på kvoten i tolltariffen på de aktuelle varenumrene. Dette vises under fanen Velg land.