Gå til innhold

Storfekjøtt fra alle GSP-land

Ordningen med kvantumsregulert innførsel av kjøtt frå storfe fra alle GSP-land under det norske GSP-systemet videreføres i 2024.

500 000 kg kjøtt av storfe kan innføres til en sats på kroner 107,11 per kg under disse varenumrene:

  • 02.01.3001
  • 02.02.3001

Slik bruker du kvoten

Kvotetildeling skjer automatisk ved deklarering i TVINN. Ønsker du å bruke kvoten, angir du følgende koder ved fortolling:

Rubrikk 33 (tollnedsettelse): "S"

Rubrikk 36 (opprinnelse): "G"

Rubrikk 44: KVT T030124A

Du må ha gyldig REX opprinnelseserklæring for å bruke kvoten.  

Når kvoten er brukt opp er det tollavgiftssatsen som gjelder for ordinære GSP-land som skal brukes. 

Restmengde

Du kan til enhver tid se gjenstående mengde på kvoten i tolltariffen på de aktuelle varenumrene. Dette vises under fanen Velg land.