Gå til innhold

Storfekjøtt fra alle GSP-land

Ordningen med kvantumsregulert innførsel av kjøtt fra storfe fra alle GSP-land under det norske GSP-systemet videreføres i 2020.

500 000 kg kjøtt av storfe kan innføres til en sats på kroner 107,11 per kg under disse varenumrene:

  • 02.01.3001
  • 02.02.3001

Slik bruker du kvoten

Kvotetildeling skjer automatisk ved deklarering i TVINN. Ønsker du å bruke kvoten angir du følgende koder ved fortolling:

Rubrikk 33 (tollnedsettelse): "S"

Rubrikk 36 (opprinnelse): "G"

Rubrikk 44: KVT T030120A 

Du må ha gyldig opprinnelsesbevis for å bruke kvoten, enten GSP-fakturaerklæring, Formular A eller erstatningssertifikat Formular A. REX opprinnelseserklæring kan brukes etterhvert som det aktuelle landet tiltrer ordningen.

For fortollinger som foretas i 2019 brukes kvotekode KVT T030119A.

Når kvoten er brukt opp er det tollsatsen som gjelder for ordinære GSP-land på fortollingstidspunktet som skal brukes. 

 

Mattilsynet

Det er strenge regler for import av kjøtt fra afrikanske land.