Gå til innhold

Kjøtt av sau og lam fra Botswana, Namibia og Eswatini

Ordningen med kvantumsregulert innførsel av kjøtt av sau og lam fra Botswana, Namibia og Eswatini under det norske GSP-systemet videreføres i 2024.

Det kan innføres tollavgiftsfritt 400 000 kg kjøtt av sau og lam under disse varenumrene:

  • 02.04.1000
  • 02.04.2100
  • 02.04.2200
  • 02.04.2300
  • 02.04.3000
  • 02.04.4100
  • 02.04.4200
  • 02.04.4300

Slik brukes tollkvoten

Kvotetildeling skjer automatisk ved deklarering i TVINN. Ønsker du å bruke kvoten angir du følgende koder ved fortolling:

Rubrikk 33 (tollnedsettelse): "S"

Rubrikk 36 (opprinnelse): "G"

Rubrikk 44: KVT T020324A 

Du må ha gyldig REX opprinnelseserklæring for å bruke kvoten. 

Restmengde

Du kan til enhver tid se gjenstående mengde på kvoten i tolltariffen på de aktuelle varenumrene. Dette vises under fanen Velg land.