Gå til innhold

Opprinnelsesbevis Form A

Opprinnelsesbeviset Form A fases ut og er kun gyldig til og med 30. juni 2020. 

 

Etter denne datoen er det kun REX opprinnelseserklæring og REX erstatningsopprinnelseserklæring som er gyldig. Unntak for Kina og Guatemala som avventer ferdigforhandlet og iverksatt frihandelsavtale. 

Et opprinnelsessertifikat Form A kan være stilet til Norge, selv om varen har gått til transittlagre i EU og blitt splittet der. 

Du kan få preferansetollbehandling selv om Form A er stilet til EU.  

Du må være forberedt på å kunne dokumentere at varen ikke har vært fortollet inn i EU og at den har vært under tollmyndighetenes kontroll. Eksempel på slik dokumentasjon er transitteringsdokument med kode T-1.

Vær oppmerksom på at et Form A kun er gyldig i 10 måneder etter at det er utstedt. 

 

Regelverk