Gå til innhold

Form A og erstatningssertifikater

Form A og erstatningssertifikater kan avskrives for forsendelser som har gått i transitt via EU. Form A stilet til EU eller Norge vil gi preferansetollbehandling.  

Avskriving av Form A

Et opprinnelsessertifikat Form A kan være stilet til Norge, selv om varen har gått til transittlagre i EU og blitt splittet der. 

Du kan få preferansetollbehandling selv om Form A er stilet til EU.  

Du må være forberedt på å kunne dokumentere at varen ikke har vært fortollet inn i EU og at den har vært under tollmyndighetenes kontroll. Eksempel på slik dokumentasjon er transitteringsdokument med kode T-1.

Erstatningssertifikater fra transittland i EU vil ikke lenger være nødvendig. Ved import til Norge henviser du til det gjeldende og gyldige opprinnelsesbeviset på tolldeklarasjonen.Det originale opprinnelsesbeviset kan avskrives fortløpende.

  • Kopier er ikke et gyldig opprinnelsesbevis.

Du trenger ikke søke Tolletaten om tillatelse da dette er en ordning som alle importører kan benytte seg av. Du kan avskrive Form A frem til 1. juli 2020.

Vær oppmerksom på at et Form A kun er gyldig i 10 måneder etter at det er utstedt. Du kan derfor bare avskrive sertifikatet innenfor denne perioden.

Avskriving av erstatningssertifikater

Er det utstedt et erstatningssertifikat kan du, dersom du oppfyller følgende vilkår, få tillatelse til å avskrive disse:

  • Du har et betydelig importomfang via EU
  • Du har gyldig tollkreditt
  • Originalt Form A foreligger i transittlandet på fortollingstidspunktet.
  • Vilkårene i tollforskriften § 3-1-18 annet til fjerde ledd er oppfylt.
  • Du straks underretter Tolletaten ved eventuelle feil eller dersom behovet/vilkårene for autorisasjonen ikke lenger er til stede.

Ønsker du å bruke denne ordningen, må du ta skriftlig kontakt til tollregionen hvor ditt firma er registrert. Du må opplyse om følgende:

  • Hvordan tekstiler under GSP-regime blir fortollet per dags dato.
  • Antall innførsler per kvartal eller måned (volumet av import av GSP-tekstiler).
  • En beskrivelse av hvordan lagersystemet fungerer per i dag, og hva slags rutiner du har for å ha kontroll på det enkelte erstatningssertifikat opp mot den enkelte innførsel.

Ved søknaden legges ved tre eksemplarer på fortollinger med tilhørende dokumentasjon.

Ordningen gjelder bare for importører med betydelig importomfang av tekstiler under GSP-systemet og som har problemer med å få oversendt erstatningssertifikater i tide før fortolling.

Ved mislighold kan tillatelsen trekkes tilbake. 

Regelverk


 

Del med andre: