Gå til innhold

Forsendelsesregelen og territorialitetsprinsippet

For å få preferansetollbehandling er det ikke nok med et opprinnelsesbevis. Forsendelsesregelen og territorialitetsprinsippet må også være oppfylt.

Forsendelsesregelen sier at varene skal sendes direkte fra avsenderlandet til mottakerlandet.

Det finnes likevel unntak. Du må inn i den frihandelsavtalen som er aktuell for din import og se hva kravene er.

For å forklare denne regelen viser vi til til følgende eksempel:

Et klesplagg blir sendt fra Tunisia til Tyskland og fortollet. I utgangspunktet er nå forsendelsesregelen brutt. Blir varen re-eksportert til Norge og følges av et EUR-MED opprinnelsesbevis vil plagget alikevel få preferansetollbehandling ved import. Dette fordi det er fulgt av et EUR-MED opprinnelsesbevis og at det paneuropeiske kumulasjonssystemet (som både Tunisia, Tyskland og Norge er en del av) tillater dette.

I andre avtaler, f.eks. EFTA-Mexico, betyr forsendelsesregelen at varen må gå direkte til Norge, eller via et godkjent tollager i et land utenfor avtalepartene.

Territorialitetsprinsippet

Territorialitetsprinsippet angir at varen må holdes innenfor den enkelte avtalens virkeområdet. De aller fleste frihandelsavtalene har dette kravet. Er varen fortollet i det tredjeland, mister du som regel muligheten til preferansebehandling for varen din når den kommer til Norge.