Gå til innhold

Du må fremsette krav om preferanse

Selv om du oppfyller alle vilkårene for preferanse må du kreve dette ved innførsel. Du kan også kreve preferansetollavgift i ettertid.

Ønsker du preferansetollavgift ved import av en opprinnelsesvare må du selv gjøre krav på slik behandling. Tollmyndighetene gir med andre ord ikke tilbud om preferansetollavgift. For å kreve dette må du legge frem et gyldig opprinnelsesbevis fra eksportøren.

I Norge fremmer du krav om preferansetollavgift på innførselsdeklarasjonen ved fortolling av varen.

I praksis gjøres dette ved at du angir bestemte koder i rubrikk 36 på tolldeklarasjonen. Hvis det foreligger tilfredsstillende opprinnelsesdokumentasjon, skal rubrikken fylles ut med én av følgende koder

  • A: EØS-avtalen
  • B: Frihandelsavtalen EF/Norge
  • C: EFTA-konvensjonen
  • G: Det norske GSP-systemet
  • P: Andre frihandelsavtaler eller andre preferansesystemer

Dersom det ikke foreligger et gyldig opprinnelsesbevis på fortollingstidspunktet, men du antar at varene har opprinnelsesstatus i henhold til en av frihandelsavtalene, bør du anføres J (JA) i rubrikk 36 på enhetsdokumentet.

Du må betale tollavgift ved innførselen, men dersom opprinnelsesbevis legges fram for Tolletaten innen tre år kan du søke om refusjon.

Hvis varene ikke har opprinnelsesstatus skal preferanse ikke kreves, og du anfører N (NEI) i rubrikken.