Gå til innhold

Tolletaten på Svalbard

På oppdrag fra Finansdepartementet etablerte Tolletaten fysisk tilstedeværelse og kontroll med vareførselen på Svalbard fra mai 2022.Det betyr at Tolletaten kan kontrollere vareførselen til og fra Svalbard. 

Kontroll med vareførselen er viktig blant annet for å hindre grensekryssende kriminalitet, for å sikre at Norge oppfyller internasjonale forpliktelser og hindre at Svalbard brukes til omgåelse av sanksjons- og eksportkontrollregelverket. 

Dagens kontroll på Svalbard

Tolletaten er i dag etablert på Svalbard med ekspedisjonssted i sentrum av Longyearbyen med tjenestepersoner som utfører kontroll. 

Hva skjer fremover? 

Det er politisk besluttet at kontrollen med vareførselen på Svalbard skal videreutvikles og med tiden være så lik kontrollen på fastlandet som hensiktsmessig, lokale forhold tatt i betraktning. Det betyr at det på sikt vil bli innførflere plikter for vareførselen til og fra Svalbard. Det må også utvikles egne IT-løsninger.

Det skal ikke innføres toll eller innførselsavgifter for varer som føres inn til Svalbard tollområde. Pliktene for forhåndsvarsling, melde- og opplysningsplikt og tollbehandling er foreløpig ikke innført.   

Tolletaten har etablert et prosjekt som jobber med detteProsjektet kan kontaktes på e-postadressen: pb_svalbardprosjektet@toll.no 

Les mer om Tolletatens oppdrag her:  

Tolletaten sitt tildelingsbrev for 2024:
2024-tolletaten-tildelingsbrev.pdf2024-tolletaten-tildelingsbrev.pdf (regjeringen.no)  

Endringer i tolloven
:
Prop. 70 L (2021–2022) - regjeringen.no