Gå til innhold

Hva er en tolldeklarasjonsoversikt?

Hvem mottar den og hvorfor?

1. Hva er en tolldeklarasjonsoversikt?

Det er en oversikt over alle godkjente tolldeklarasjoner som er registrert i fortollingssystemet TVINN på virksomheten sist måned. Tolletaten gjør oversikten tilgjengelig i Altinn i begynnelsen av påfølgende måned.

Slik ser den ut:

tolldeklarasjonsoversikt.png Se en større versjon av bildet her (146 kB)

2. Hvordan skal virksomheten bruke tolldeklarasjonsoversikten?

Mva-registrerte virksomheter: Oversikten er til hjelp når du skal fylle ut mva-meldingen. Alle registrerte merverdiavgiftspliktige virksomheter skal innberette merverdiavgift ved innførsel til Skatteetaten. Tolldeklarasjonsoversikten viser informasjon som kan være til hjelp for merverdiavgiftsregistrerte virksomheter ved utfylling av mva-meldingen.

Det er viktig å være klar over at avgift i tolldeklarasjonsoversikten ikke inneholder merverdiavgift dersom mottaker er mva-registrert.

Ikke-mva-registrerte virksomheter: Oversikten er bare en oversikt over godkjente tolldeklarasjoner. Den kan hjelpe deg med å kontrollere at fortollingene er korrekte.

Les mer om innholdet i tolldeklarasjonsoversikten

3. Hvem mottar tolldeklarasjonsoversikten?

Alle virksomheter som har tolldeklarasjoner i måneden oversikten gjelder for mottar oversikten. Det betyr at du må ha hatt import, eksport eller rettinger av deklarasjoner i denne måneden for å motta oversikten.

Kundenummer og organisasjonsnummer

For virksomheter som ikke er mva-registrert vil kundenummeret og organisasjonsnummer være likt.

For virksomheter som er mva-registrert, men hvor virksomheten (mottaker/avsender) er en underenhet vil kundenummeret vise mottaker (avsender på utførsel) i rubrikk 8, mens organisasjonsnummeret vil være juridisk overenhet i enhetsregistreret. 

Offentlig forvaltning

Offentlig forvaltning er ofte inndelt i organisasjonsledd (ORGL) i enhetsregisteret. Organisasjonsleddene vil få hver sin tolldeklarasjonsoversikt på hvert sitt organisasjonsnummer i Altinn. Den overordnede enheten som skal levere mva-melding må derfor sjekke tolldeklarasjonsoversikten for alle underliggende organisasjonsledd.

4. Når blir tolldeklarasjonsoversikten tilgjengelig?

Oversikten gjøres tilgjengelig andre virkedag etter en avsluttet måned. Når ny oversikt er gjort tilgjengelig i Altinn mottar virksomheten varsel på e-post fra Altinn.

Her kan du se når oversikten blir tilgjengelig.