Gå til innhold

Forklaring på formater og innhold i tolldeklarasjonsoversikten

Tolldeklarasjonsoversikten kommer både i pdf-format og i XML-format. Oversikten viser alle godkjente deklarasjoner, med unntak av tilleggskrav og foreløpige deklarasjoner.

Dette finner du i tolldeklarasjonsoversikten:

 • For hver deklarasjon vises statistisk verdi og total avgiftsbeløp
 • Deklarasjoner for hvert kundenummer som er registrert som mottaker ved innførsel i rubrikk 8, og avsender ved utførsel i rubrikk 2 på tolldeklarasjonen.

Det lages en oversikt per kunde på det kundenummer (organisasjonsnummer) som er registrert i Enhetsregisteret. Dersom det er deklarert på en underenhet lik virksomhetstype bedrift (BEDR), blir det utarbeidet egen oversikt for hver underenhet. Mottaker av tolldeklarasjonsoversiktene er hovedenheten.

Hvilken tidsperiode viser tolldeklarasjonensoversikten?

Deklarasjonens ekspedisjonsdato er styrende for når deklarasjonen vises i tolldeklarasjonsoversikten. Oversikten viser alle deklarsjoner som har ekspedisjonsdato i foregående måned. Unntaket er for midlertidige deklarasjoner, disse vises uavhengig av ekspedisjonsdato.

Hvilke type deklarasjoner viser tolldeklarasjonensoversikten?

I tolldeklarasjonsoversikten inngår alle typer godkjente innførsel- og utførselsdeklarasjoner:

 • ordinære deklarasjoner (FU)
 • endelig oppgjør etter foreløpig deklarasjon (EN)
 • alle typer midlertidige deklarasjoner (MA) med utgangspunkt i status deklarasjonen har når tolldeklarasjonsoversikten utarbeides
 • gjeninnførsel/gjenutførsel med mer (MA)
 • samlefortolling (SF)
 • omberegninger som etterberegning (EB)
 • refusjon (RE) og
 • statistiske opprettinger (SO).

Hvor lenge finner jeg tolldeklarasjonsoversikten i Altinn?

Tolldeklarasjonsoversiktene blir ikke slettet fra Altinn. De vil være tilgjengelige på kundens side på Altinn når det ikke utføres en aktiv handling for sletting av kunden.

Mer om innholdet i pdf-filen

deklarasjonsoversikt.pdfEksempel på tolldeklarasjonsoversikt som PDF (44 kB)

Oversikten er gruppert på deklarasjonstype og det lages ekstra forklaringslinjer til enkelte typer deklarasjoner for å gi mest mulig relevant informasjon.

Innenfor hver gruppe vises deklarasjonene med følgende opplysninger:

 • Ekspedisjonsdato.
 • Eksp./løpenummer.
 • Kategori
 • Deklarantnavn.
 • Statistisk verdi akkumulert for hele deklarasjonen.
 • Akkumulert sum toll og avgifter for hele deklarasjonen.

Følgende informasjon vies kun i pdf-filen:

 • Avsenders- og mottakeradresse.
 • Summeringer av avgifter.
 • Spesifisering av totale avgifter per avgiftstype.

Omberegningsdeklarasjoner

For omberegningsdeklarasjoner hentes avgiftsbeløpet fra differansedeklarasjonen. I kolonnen for statistisk verdi er beløpet differansen mellom omberegningsdeklarasjonen og deklarasjonen som ble omberegnet. Det er disse beløpene som kan inngå i grunnlaget for merverdiavgift.

I tillegg vises en ekstra linje med den opprinnelige deklarasjons ekspedisjons- og løpenummer, samt full statistisk verdi på omberegningen. Dette for at mottakerne kan avstemme mot den opprinnelige deklarasjonen.

Midlertidige innførsler

Oversikten over midlertidig innførsel er delt i to. Midlertid innførsel uten gjenutførselsfrist vises under Innførsel. Midlertidig innførsel med gjenutførselsfrist vises nederst i oversikten. Frist for gjenutførsel vises, dersom fristen er utløpt vises også teksten «frist utløpt».

Summering

Statistisk verdi og avgifter summeres for ordinær inn- og utførsel, men ikke for gjeninnførsler og gjenutførsler ettersom statistisk verdi deklareres etter litt forskjellige regler. Statistisk verdi på gjeninnførsler er i noen tilfelle verdiøkningen og i andre tilfeller den totale verdien. Man må derfor vurdere den enkelte deklarasjon for å finne merverdiavgiftsgrunnlaget.

I tillegg settes det opp en oversikt over deklarerte avgifter med avgiftsbeløp per avgiftstype. Avgiftene på en gjeninnførsel/gjenutførsel er reelle og inngår i spesifiseringen.

Om innholdet i xml-filen

XML-filen inneholder noen flere opplysninger fra deklarasjonen enn pdf-filen. XML er definert slik at den kan brukes for avstemming og beregninger i Excel, og eventuelt andre typer regneark.

I tilfeller hvor tolldeklarasjonene har flere ulike fakturareferanser (rubrikk 28 på tolldeklarasjonen), blir linjer i Excel (eller annen type regneark) duplisert. Ekspedisjons-/løpenummer er like, men fakturareferansene er ulike. Det blir altså en linje per fakturareferanse, og det kan gi avvik i summering av verdier hvis du ikke fjerner duplikater først.

Tolldeklarasjonsoversikt som XML  (kan åpnes i Excel)

vedlegg-til-deklarasjonsoversikten.pdfEksempler på innhold i xml-fil og forskjeller fra pdf-filen (168 kB)

Generell formatbeskrivelse av xml-fil, for de som ønsker å lage en egen innlesningsløsning (velg nettleser som program for å åpne filen).