Gå til innhold

Datoer for tolldeklarasjonsoversikt i Altinn

Tolldeklarasjonsoversikten gjøres tilgjengelig i begynnelsen av måneden for forgående måned.

Når ny oversikt er gjort tilgjengelig i Altinn, mottar virksomheten varsel på e-post fra Altinn.

Tolldeklarasjonsoversikten gjøres tilgjengelig i Altinn på følgende datoer i 2022:

 

Onsdag 5. januar

Onsdag 2. februar

Onsdag 2. mars

Lørdag 2. april

Tirsdag 3. mai

Torsdag 2. juni

Lørdag 2. juli

Tirsdag 2. august

Fredag 2. september

Tirsdag 4. oktober

Torsdag 3. november

Fredag 2. desember