Gå til innhold

Skal du betale tolldeklarasjonsoversikten?

Nei, oversikten er ingen faktura.

Er tolldeklarasjonsoversikten et bilag til regnskapet?

Nei, den er kun en oversikt over godkjente tolldeklarasjoner i fortollingssystemet TVINN for måneden oversikten gjelder for.

Regnskapsbilagene er selve deklarasjonene med underbilag som for eksempel fakturaer og fraktfakturaer.