Gå til innhold

Nærmere om tolldeklarasjonsoversikten

Tolldeklarasjonsoversikten er en oversikt over alle tolldeklarasjoner fra forrige måned tilhørende egen virksomhet. Tolldeklarasjonsoversikten vil vise informasjon som kan være til hjelp for merverdiavgiftsregistrerte virksomheter ved utfylling av skattemeldingen for merverdiavgift.

Nedenfor følger noen avklaringer til spørsmålene vi har mottatt om tolldeklarasjonsoversikten. Vi vil ved videre utvikling av løsningen så langt det lar seg gjøre ta hensyn til de innspill til forbedring av løsningen som vi har mottatt. Blant annet jobbes det med at varsel fra Altinn ved neste kjøring vil inneholde orgnummer og navn på kunde/virksomhet.

1. Manglende bilag

Flere har ved mottak av deklarasjonsoversikten etterlyst bilag, i form av kopi av deklarasjonene. Men deklarasjonsoversikten gir bare en oversikt over deklarasjonene, med noen opplysninger knyttet til hver deklarasjon. De som ønsker bilag må kontakte deklaranten (speditøren) som har fortollet sendingen(e) for dem.

2. Ikke lik kontoutskrift tollkreditt

Tolldeklarasjonsoversikten må ikke forveksles med den elektroniske kontoutskriften for tollkreditt. Tolldeklarasjonsoversikten gir en fullstendig oversikt over alle tolldeklarasjoner for virksomheten siste måned. Den elektroniske kontoutskriften for tollkreditt er mindre omfattende, og gir kun en oversikt over deklarasjoner hvor det har blitt trukket av tollkreditten på grunn av fastsettelse av toll, særavgifter, forskningsavgift og eksportavgift på en eller flere tolldeklarasjoner.

3. Feil i oversikten

Noen mottakere av deklarasjonsoversikten har påpekt feil i oversikten. De har funnet både inn- og utførsler som de mener ikke er gjennomført. Vi anbefaler at man tar kontakt med deklaranten (speditøren) som har fortollet sendingen for å avklare eventuelle feil, f.eks. at det kan ha blitt fortollet på feil kunde. Det er viktig at dette rettes opp slik at deklarasjonens grunnlagsdata blir riktig. De fleste store deklaranter kan gjøre elektroniske omberegninger i fortollingssystemet TVINN, og skal prioritere slike henvendelser for å rette opp deklarasjoner så raskt som mulig. Når Tolletaten mottar en elektronisk omberegning fra deklaranten er også vår saksbehandlingstid rask, sjelden mer enn en dag.

Dersom dette medfører at det blir gjort endringer i tolldeklarasjonen, vil dette fremgå på den neste månedlige deklarasjonsoversikten som blir sendt ut.

4. Finner ikke deklarasjonsoversikten

Vi har fått noen tilbakemeldinger om at noen av dem som skulle motta deklarasjonsoversikten, ikke har funnet den i Altinn. I de fleste tilfeller har det handlet om hvilke roller og rettigheter man har hatt i Altinn. For å motta deklarasjonsoversikten i Altinn må man ha sluttbrukerrollen REGNA (Regnskapsmedarbeider).

5. Ikke en faktura som skal betales

Noen som har mottatt deklarasjonsoversikten har oppfattet dette som en faktura som skal betales. Men dette er altså en oversikt over virksomhetens tolldeklarasjoner siste måned.

6. Utvidet oversikt i xml-fil

XML-filen inneholder mer informasjon enn pdf-filen, og kan være til ytterligere hjelp. Blant annet vil du i tillegg her finne avsender, landkoder, leveringsvilkår og fakturainformasjon. XML-filen kan enkelt konverteres til Excel, slik at du får all informasjon i tabellform for enkel sortering. Dette gjøres på følgende
måte: Lagre XML-filen. Åpne deretter Excel og åpne den lagrede XML-filen i
Excel.

Her kan du finne ytterligere informasjon om tolldeklarasjonsoversikten.

Se her for mer informasjon om innberetting av merverdiavgift ved innførsel til Skatteetaten.

Del med andre: