Gå til innhold

Spørsmål og svar til tolldeklarasjonsoversikten

Her har vi samlet ofte stilte spørsmål om tolldeklarasjonsoversikten.

Ofte stilte spørsmål

Det er en oversikt over alle godkjente tolldeklarasjoner som er registrert på virksomhetens organisasjonsnummer i fortollingssystemet TVINN i måneden oversikten gjelder for.

Alle virksomheter som har godkjente tolldeklarasjoner i fortollingssystemet TVINN i måneden oversikten gjelder for.

Oversikten er ment som en hjelp for mva-registrerte virksomheter når de skal fylle ut skattemeldingen for merverdiavgift. 

For ikke-mva-registrerte virksomheter, vil dette kun være en oversikt over godkjente tolldeklarasjoner i fortollingssystemet TVINN.

Nei, oversikten er ingen faktura. Det er en oversikt over alle godkjente tolldeklarasjoner som er registrert på virksomhetens organisasjonsnummer i fortollingssystemet TVINN i måneden oversikten gjelder for.

Nei, den er kun en oversikt over godkjente tolldeklarasjoner i fortollingssystemet TVINN for måneden oversikten gjelder for.

Hovedregel er at merverdiavgiftsgrunnlaget tilsvarer statistisk verdi pluss eventuell toll og avgifter. Hvis det er beregnet toll eller andre avgifter, vil du finne beløpene i tolldeklarasjonens rubrikk 46 (statistisk verdi) og i rubrikk 47.

Les mer på Skatteetatens sider

Når du mangler tolldeklarasjoner med underlag, må du kontakte deklaranten som er oppført i oversikten. Deklaranten skal ha rutiner på å sende dere deklarasjoner og underbilag, men hvis dette ikke skjer eller trekker ut i tid, må du kontakte dem og etterlyse disse.

Det kan være ulike årsaker til dette, for eksempel

  • varene er fortollet på en annen mottaker (se spørsmål 9)
  • varene er ikke fortollet ennå (kontakt transportøren)
  • tolldeklarasjonen er godkjent i måneden etter.

 

Dette tyder på at varen er fortollet på feil organisasjonsnummer og det er viktig at dette rettes opp slik at deklarasjonen blir korrekt.

Ta kontakt med deklaranten som har gjort fortollingen (du finner dette i oversikten under kolonnen «deklarant») og gjør dem oppmerksom på eventuelle feil. De fleste store deklaranter kan gjøre elektroniske omberegninger i fortollingssystemet TVINN. Når Tolletaten mottar en elektronisk omberegning fra deklaranten er saksbehandlingen rask - sjelden mer enn en arbeidsdag.

Dette tyder på at varen er fortollet på feil organisasjonsnummer og det er viktig at dette rettes opp slik at deklarasjonen blir korrekt.

Ta kontakt med deklaranten som har gjort fortollingen (du finner dette i oversikten under kolonnen «deklarant») og gjør dem oppmerksom på eventuelle feil. De fleste store deklaranter kan gjøre elektroniske omberegninger i fortollingssystemet TVINN. Når Tolletaten mottar en elektronisk omberegning fra deklaranten er saksbehandlingen rask - sjelden mer enn en arbeidsdag.

Virksomheten din har antagelig flere aktive organisasjonsnummer. Hvilket organisasjonsnummer som skal brukes ved fortollingene, må du avtale med deklaranten.  

Hvis deklaranten har benyttet feil organisasjonsnummer, er det er viktig at dette rettes opp slik at deklarasjonen kan benyttes som regnskapsbilag for den riktige virksomheten. 

Ta kontakt med deklaranten som har gjort fortollingen (du finner dette i oversikten under kolonnen «deklarant») og gjør dem oppmerksom på eventuelle feil. De fleste store deklaranter kan gjøre elektroniske omberegninger i fortollingssystemet TVINN. Når Tolletaten mottar en elektronisk omberegning fra deklaranten er saksbehandlingen rask - sjelden mer enn en arbeidsdag.

Hvis det er feil i tolldeklarasjonen, må du søke om endring av den, enten via deklaranten eller med en egen søknad til Tolletaten.

Hvis du finner feil i tolldeklarasjonen, må du søke om endring av den, enten via deklaranten eller ved egen søknad til Tolletaten.

Den midlertidige innførselen skrives ikke automatisk av i Tolletatens systemet selv om varene gjenutføres. Dette må du selv melde fra om. Send e-post til Tolletaten (post@toll.no) sammen med dokumentasjon på gjenutførselen.

Hvordan fører jeg mva-meldingen?

Alle spørsmål du har om føring av mva-meldingen, må du ta direkte med Skatteetaten.

Del med andre: