Gå til innhold

Midlertidige innførsler i deklarasjonsoversikten

Meld fra til Tolletaten hvis en midlertidig innført vare ikke skal gjenutføres eller hvis varene er gjenutført.

Hva gjør du hvis du har importert varer midlertidig, men varene av ulike årsaker ikke blir gjenutført?

Kontakt Tolletaten (post@toll.no ) og be om at deklarasjonen endres til en ordinær fortolling.

Hva gjør du hvis en midlertidig innført vare er gjenutført, og dette ikke er registrert i tolldeklarasjonsoversikten?

Den midlertidige innførselen skrives ikke automatisk av i Tolletatens fortollingssystem TVINN selv om varene gjenutføres. Dette må du selv melde fra om på e-post til Tolletaten (post@toll.no). Legg ved dokumentasjon på gjenutførselen.

Del med andre: