Gå til innhold

Datoer for tolldeklarasjonsoversikt i Altinn

Tolldeklarasjonsoversikten gjøres tilgjengelig i begynnelsen av måneden for forgående måned.

Når ny oversikt er gjort tilgjengelig i Altinn, mottar virksomheten varsel på e-post fra Altinn.

Tolldeklarasjonsoversikten gjøres tilgjengelig i Altinn på følgende datoer i 2021:

 

Onsdag 6. januar

Tirsdag 2. februar

Tirsdag 2. mars

Onsdag 7. april

Tirsdag 4. mai

Onsdag 2. juni

Fredag 2. juli

Tirsdag 3. august

Torsdag 2. september

Lørdag 2. oktober

Tirsdag 2. november

Torsdag 2. desember