Gå til innhold

Datoer for tolldeklarasjonsoversikt i Altinn

Tolldeklarasjonsoversikten gjøres tilgjengelig i begynnelsen av måneden for forgående måned.

Når ny oversikt er gjort tilgjengelig i Altinn, mottar virksomheten varsel på e-post fra Altinn.

Tolldeklarasjonsoversikten gjøres tilgjengelig i Altinn på følgende datoer i 2019:

Dato

 

Fredag  4. januar

Lørdag  2. februar

Lørdag 2. mars

Tirsdag 2. april

Fredag 3. mai

Tirsdag 4. juni

Tirsdag 2. juli

Fredag 2. august

Tirsdag 3. september

Onsdag 2. oktober

Lørdag 2. november

Tirsdag 3. desember

Del med andre: