Gå til innhold

Informasjon til registrerte merverdiavgiftspliktige

Merverdiavgiftsregistrerte virksomheter skal rapportere merverdiavgift (mva) ved innførsel til Skatteetaten i stedet for til Tolletaten. Her kan du finne mer informasjon om hva dette innebærer for virksomheter som er registrert i merverdiavgiftsregisteret.

Deklarering av varer

Varer skal meldes, fremlegges og deklareres til tollmyndighetene. Mva-registrerte virksomheter skal ikke deklarere mva ved selve innførselen.

Rubrikk 47 på deklarasjonen viser ikke lenger beregningen av innførselsmerverdiavgift for merverdiavgiftsregistrerte virksomheter. TVINN kontrollerer automatisk om virksomheten er mva-registrert. Eventuelle deklarasjoner for mva-registrerte som inneholder mva-grunnlag eller merverdiavgift, vil bli avvist.

Hvordan finner du merverdiavgiftsgrunnlaget?

Virksomheter må selv sørge for å samle inn nødvendige opplysninger og dokumentasjon om for eksempel mva-grunnlag, for å beregne avgiften til Skatteetaten på mva-meldingen.

Som hovedregel vil merverdiavgiftsgrunnlaget tilsvare statistisk verdi, rubrikk 46 i deklarasjonen, pluss eventuell tollavgift og andre avgifter.

Det finnes unntak. Disse unntakene er:

  • Ved gjeninnførsel av vare etter bearbeiding i utlandet, for eksempel råvareforedling
  • Ved innførsel av kunstverk, samleobjekter og antikviteter
  • Ved innførsel av tanntekniske produkter
  • Gjeninnførsel av vare etter reparasjon/gratis reparasjon

Les mer detaljert om forskjeller mellom tollverdi, statistisk verdi og merverdiavgiftsgrunnlag (pdf).

Få oversikt over deklarasjonene

Tolletaten tilbyr en deklarasjonsoversikt som tjeneste i Altinn. Formålet med løsningen er å gi alle virksomheter som er registrert i Enhetsregistret oversikt over egne deklarasjoner.

Alle virksomheter som har deklarert varer til Tolletaten vil med dette få en månedlig oversikt over alle deklarasjoner tilhørende egen virksomhet. Det utarbeides én oversikt per kundenummer. Det er TVINN som er kilden til opplysningene i oversikten. Deklarasjonsoversikten gjøres tilgjengelig første virkedag etter en avsluttet måned. Når en ny oversikt er gjort tilgjengelig i Altinn mottar virksomheten varsel på e-post fra Altinn.

Retting av feil på deklarasjonen

Hvis du oppdager feil på deklarasjonen, skal dette fortsatt meldes til Tolletaten. Dette gjøres ved å levere en elektronisk endringsmelding i TVINN. Dette gjelder saker av type «feil kunde», dobbeltdeklareringer og andre feil. 

 Skattemeldingen for merverdiavgift for den terminen deklarasjonen tilhører, må også rettes.  

Endringer i merverdiavgiften skal føres i den nye mva-meldingen som skal leveres til Skatteetaten (gjelder for deklarasjoner fra 2017 og senere).