Gå til innhold

Mva ved innførsel til Skatteetaten i 2017

Merverdiavgiftsregistrerte virksomheter rapporterer fra 2017 merverdiavgift ved innførsel av varer til Skatteetaten, i stedet for å beregne merverdiavgift på tolldeklarasjonen.

Fra 2017 skal merverdiavgiftsregistrerte (mva-registrerte) virksomheter ikke lenger deklarere mva i tolldeklarasjonen ved selve innførselen. I stedet skal innførselsmva egenfastsettes på samme måte som for innenlandsk mva. Dagens omsetningsoppgave for mva erstattes av skattemelding for merverdiavgift, eller mva-melding som den vil hete i kortform.

Privatpersoner og virksomheter som ikke er registrert i mva-registeret skal som før betale toll og avgifter til Tolletaten i forbindelse med innførsel av varer. Tolletaten vil kreve inn avgiftene på vegne av Skatteetaten.

Varer skal deklareres som i dag

Overføringen av forvaltningsansvaret for merverdiavgift ved innførsel fra Tolletaten til Skatteetaten medfører ikke endringer i de plikter næringslivet har ved inn- og utførsel av varer etter lov om toll og vareførsel. Varer skal fortsatt rapporteres, fremlegges og deklareres til tollmyndighetene som i dag.

Del med andre: