Gå til innhold

Mva ved innførsel til Skatteetaten

Merverdiavgiftsregistrerte virksomheter rapporterer fra 2017 merverdiavgift ved innførsel av varer til Skatteetaten, i stedet for å beregne merverdiavgift på deklarasjonen.

Fra 2017 deklarerer ikke merverdiavgiftsregistrerte (mva-registrerte) virksomheter mva på deklarasjonen ved selve innførselen. I stedet egenfastsettes innførselsmva på samme måte som for innenlandsk mva. Tidligere omsetningsoppgave for mva er erstattet av skattemelding for merverdiavgift, eller mva-melding som den heter i kortform.

Privatpersoner og virksomheter som ikke er registrert i mva-registeret betaler som før tollavgift og andre avgifter til Tolletaten i forbindelse med innførsel av varer. Tolletaten krever inn avgiftene på vegne av Skatteetaten.

Deklarering av varer

Overføringen av forvaltningsansvaret for merverdiavgift ved innførsel fra Tolletaten til Skatteetaten har ikke medført endringer i de plikter næringslivet har ved inn- og utførsel av varer etter lov om inn- og utførsel av varer og lov om tollavgift. Varer skal rapporteres, fremlegges og deklareres til tollmyndighetene som tidligere.