Gå til innhold

Hva skal en handelsfaktura inneholde?

Dårlige og mangelfulle fakturaer skaper mye ekstraarbeid og forsinkelser i fortollingsprosessen.

Hva er handelsfaktura?

Handelsfaktura er et dokument fra avsenderen der informasjon om avsenderen, mottakeren, forsendelsen, innholdet, mengde, verdi og betalingsbetingelser oppgis. Ved fortolling legges fakturaen til grunn for eventuell avgiftsberegning.

Hva skal en handelsfaktura inneholde?

I Norge er det Bokføringsforskriften som sier hva en faktura skal inneholde:

 • Fakturanummer og dato
 • Kjøper og selger navn og adresse
 • Varebeskrivelse
 • Leveringstidspunkt
 • Beløp og betalingstidspunkt
 • Eventuell mva og andre avgifter om relevant

Hva er proformafaktura?

En proformafaktura utstedes når det ikke skal betales for varene som leveres. For eksempel erstatningsvarer, garantivarer, gaver, returvarer, vareprøver, m.m. der mottakeren ikke skal betale for varen.

Tolletaten avgjør om varene er avgiftspliktige eller ikke.

Hva skal en proformafaktura inneholde?

 • Det skal stå proformafaktura på den
 • Dato for utstedelse
 • Avsender og mottaker navn og adresse
 • Varebeskrivelse
 • Antall, vekt
 • Vareverdi
 • Det må fremgå at varen ikke skal betales

De fleste land har sammme krav til fakturainnhold

Alikevel er det mange fakturaer som følger varer til Norge mangelfulle. Dette skaper problemer for den som skal deklarere/fortolle varene.

Tolletaten krever ved fortolling at opplysninger som nevnt over, kommer frem i fakturaen.

Hvordan skal en faktura se ut? 

Det er ikke krav til hvordan en faktura skal se ut, men det er en fordel om de er universelt utformet. 

Nyttige lenker