Gå til innhold

Slik søker du om TRK-nummer hos Tolletaten

Personer og bedrifter som inn- og utfører varer til og fra Norge er avhengig av å ha et ID-nummer som deklareringssystemet TVINN kan bruke på innførselstidspunktet. Dersom du ikke har et gyldig ID-nummer, kan du søke Tolletaten om et TRK-nummer.

Dersom du har et TRK-nummer fra før kan dette brukes. Du trenger ikke å søke på nytt.

Disse må søke til Tolletaten om et TRK-nummer

  • Personer som ikke har norsk fødselsnummer eller D-nummer. Et D-nummer er et midlertidig ID-nummer. Les mer om D-nummer hos Skatteetaten.
  • Personer som har norsk fødselsnummer eller D-nummer, men har meldt flytting fra Norge og er bosatt i utlandet eller nylig har vært bosatt i utlandet.
  • Bedrifter som ikke har norsk organisasjonsnummer fra Foretaksregisteret.

Ofte er det speditøren som, på vegne av deg eller din bedrift, søker om TRK-nummer. Vi anbefaler at du avklarer dette med speditør på forhånd.

Slik søker du om TRK-nummer 

Du kan nå søke om TRK i Altinn. Søknadskjema for TRK på papir er ikke lengre tilgjengelig. Søknader sendt via e-post vil bli returnert med instruksjoner om å sende søknadene inn gjennom Altinn.

 Gå til søknadsskjema

Har du et norsk organisasjonsnummer, ID nummer eller D-nummer og skal søke på vegne av en annen virksomhet,  må du logge inn i Altinn på vanlig måte. Dersom det ikke finnes, velg alternativet logg inn uten fødselsnummer/d-nummer. 

Brukere uten norsk person- eller D-nummer

Dersom du ikke har norsk organisasjonsnummer, ID-nummer eller D-nummer, må du gjøre følgende:

  1. Logg inn på Altinn 
  2. Velg "Logg inn uten fødselsnummer/D-nummer", og velg Lag ny bruker nederst og fyll ut feltene.
  3. Når brukeren er opprettet kan du logge inn med brukeren og starte innsendingen av søknaden.

Her finner du mer utfyllende informasjon for hvordan du oppretter bruker i Altinn. 

Dette må du ha klart før du søker

Privatpersoner må legge ved: 

  • Kopi av gyldig ID, for eksempel pass.  
  • Fortollingsdokument, faktura eller fraktseddel knyttet til de aktuelle varene.

Virksomheter må legge ved:  

  • Faktura/fraktbrev som viser forsendelsen med riktig ID-nummer, TIN/TNI/EORI/UEI eller DUNS etc. og virksomhetens hjemland. 
  • Dersom ikke ID-nummer forekommer på faktura/fraktbrev må det vedlegges et dokument som bekrefter ID-nummeret til virksomheten. Dette kan være firmaattest fra utenlandsk offentlig firmaregister med deres utenlandske organisasjonsnummer.