Gå til innhold

Direktefortollinger - ikke tollekspederte deklarasjoner - endring fra 1. mai

Henvendelser om deklarasjoner de første 14 dager etter deklarasjonsdato kan gjøres på to måter:

  • Ekspedisjonsenhetene kan behandle uekspederte deklarasjoner de første 14 dagene etter deklarasjonsdato
  • Søknad om etterdeklarering kan sendes inn via Altinn

Les mer om rutiner for etterdeklarering her.

Prosedyreseksjonen har etter 14 dager ansvaret for videre oppfølging hvis deklarasjonen ikke er rettet eller søknad ikke er sendt i Altinn. 

Deklarasjoner eldre enn 14 dager som ikke har blitt tollekspedert, blir purret opp i TVINN med svarfrist. Dersom Tolletaten ikke mottar svar innen fristen vil deklarasjonen bli tollekspedert. Ved eventuelle dobbeltfortollinger skal det sendes inn elektronisk omberegning med typetilfelle 0021 (Fastsatt dobbelt).

Prosedyreseksjonen kan kontaktes på epost: prosedyre@toll.no

Ved brudd på regelverket vil sanksjonering bli vurdert.