Gå til innhold

Etterdeklarering av varer

Virksomheter skal bruke skjemaet for etterdeklarering i Altinn når de skal melde fra til Tolletaten om varer som ikke er deklarert ved innførsel. De skal først sende inn skjema i Altinn hvor de får tilbakemelding fra Tolletaten og hvordan de skal deklarer dette i TVINN. De skal ikke sende inn deklarasjoner i TVINN uten først å ha fått saksnummer fra Altinn.

Slik fungerer løsningen i praksis

  1. Varemottaker (eller dennes representant) logger seg inn i Altinn og åpner skjemaet «Etterdeklarering».
  2. Det fylles inn opplysninger, legges ved nødvendige dokumenter og skjemaet sendes via Altinn.
  3. Tolletaten registrerer saken.
  4. Det sendes et brev via e-Formidling eller til e-postadresse som oppgis hvor Tolletaten bekrefter at saken er mottatt. Det oppgis saksnummer og gis instruksjoner om hvordan en fullstendig deklarasjon skal gjennomføres (TVINN)

Gå til skjema for etterdeklarering

etterdeklarering_brukerveiledning.pdfBrukerveileder for skjemaet (1,6 MB)

Tolletaten gir særskilt varsel i ettertid etter forvaltningsloven dersom det er aktuelt å ilegge sanksjoner.

Egne løsninger for omberegning

Deklarering i ettertid må ikke forveksles med korrigering av allerede innsendte deklarasjoner, såkalt omberegning. Omberegning har egne digitale løsninger: TVINN-omberegning og skjema i Altinn. Les mer om det her.

Etterdeklarering er synonymt med etterfortolling, som er et begrep som ofte har vært brukt om deklarering i ettertid.

Brudd på plikter i tolloven – sanksjoner

Vi gjør oppmerksom på at når varer som i dette tilfelle ikke er deklarert ved innførsel, så innebærer dette brudd på deklarasjonsplikten etter tolloven kapittel 4. Tolletaten vurderer i denne saken, som i alle andre tilfeller hvor varer ikke blir deklarert ved innførsel, om vi skal ilegge sanksjoner overfor tollskyldner. Vi vil gi et særskilt varsel i ettertid dersom det er aktuelt å ilegge sanksjoner for manglende deklarering.

Når varer ikke er deklarert til Tolletaten ved innførselen, har som oftest også føreren av transportmiddelet brutt melde- og fremleggelsesplikten etter tolloven kapittel 3. Tolletaten vil på vanlig måte vurdere om det er grunnlag for å reagere ovenfor fører.