Gå til innhold

Tollverdiveileder

Veilederen gir detaljerte forklaringer på bestemmelser om tollverdi (tollovens kapittel 7). Du finner også en oversikt over rettskilder.