Gå til innhold

Tollverdiveileder

Veilederen gir detaljerte forklaringer på bestemmelser om tollverdi (vareførselsloven kapittel 6). Du finner også en oversikt over rettskilder.

Tollverdiveilederen er oppdatert i henhold til nytt regelverk som trådte i kraft 1. januar 2023.