Gå til innhold

Tollverdiveileder

Veilederen gir detaljerte forklaringer på bestemmelser om tollverdi (tollovens kapittel 7). Du finner også en oversikt over rettskilder.

Denne nettsiden er under arbeid, og er foreløpig ikke oppdatert etter den nye vareførselsloven og tollavgiftsloven som gjelder fra 1. januar 2023.