Gå til innhold

Næringsmidler nedlagt i væske

Vektgrunnlaget for beregning av råvaretoll kan avvike fra vektgrunnlaget for beregning av toll.

Ved deklarering av næringsmidler nedlagt i væske (f.eks. lake, olje, svovelsyrlingvann og lignende) skal vekten av den aktuelle væsken tas med i varens tollpliktige vekt.

Ved deklarering av f.eks. fetaost i lake eller pølser i lake skal derfor vekten av henholdsvis olje og lake medtas i den tollpliktige vekt. Det brukes kode TL 1 i TVINN.

Beregning av råvaretoll

Ved beregning av råvaretoll skal det brukes varens nettovekt, uten emballasje, annen innpakning eller væske. Det brukes kode RT 100 i TVINN.

Dette gjelder der det står forkortelsen AGRI til høyre for et varenummer i tolltariffen.

Deklarert vekt må kunne dokumenteres. Dokumentasjonen om varens vekt pliktes oppbevart hos vareeier sammen med øvrige dokumenter.

Del med andre: