Gå til innhold

Næringsmidler nedlagt i væske

Vektgrunnlaget for beregning av råvaretollavgift kan avvike fra vektgrunnlaget for beregning av tollavgift.

Ved deklarering av næringsmidler nedlagt i væske (f.eks. lake, olje, svovelsyrlingvann og lignende) skal vekten av den aktuelle væsken tas med i varens tollavgiftspliktige vekt.

Ved deklarering av f.eks. fetaost i olje eller pølser i lake skal derfor vekten av henholdsvis olje og lake medtas i den tollavgiftspliktige vekten. Du bruker kode TL 1 i TVINN.

Uttrykket "nedlagt i væske" omfatter næringsmidler som har direkte kontakt med væsken. Væske utenfor næringsmidlets nærmeste innpakning holdes utenfor avgiftsberegningen.

Beregning av råvaretollavgift

Ved beregning av råvaretollavgift skal det brukes varens nettovekt, uten emballasje, annen innpakning eller væske. Det brukes kode RT 100 i TVINN.

Dette gjelder for varer som er merket som en bearbeidet landbruksvare i tolltariffen (under fanen Generelt). I den trykte utgaven av tolltariffen gjelder dette der det står forkortelsen AGRI til høyre for et varenummer.

Deklarert vekt må kunne dokumenteres. Dokumentasjonen om varens vekt pliktes oppbevart hos den deklarasjonspliktige sammen med øvrige dokumenter.