Gå til innhold

Midlertidig import - fritak for merverdiavgift

Du kan få merverdiavgiftsfritak for varer du importerer midlertidig til Norge.

Dersom du ikke er registert i Mervediavgiftsregisteret, kan du måtte stille sikkerhet for merverdiavgiften.