Gå til innhold

Merverdiavgift ved import

I de aller fleste tilfeller skal du betale eller innberette merverdiavgift når du importerer varer til Norge. Satsen for merverdiavgiften er 25 prosent. Unntak er næringsmidler hvor satsen er 15 prosent.

Med mindre noe annet er bestemt i regelverket gjelder avgiftsplikten ikke bare varer som du importerer til Norge etter kjøp, men også andre varer som du har med deg som for eksempel gave, arvegods, flyttegods, varer for leie eller lån, eller for reparasjon eller bearbeiding.

Fra 2017 overtok Skatteetaten over forvaltningsansvaret for innførselsmerverdiavgift, noe som innebærer at innførselsmerverdiavgift  skal beregnes og fastsettes i det innenlandske systemet for registrerte mva-pliktige. Les mer her.

Det norske merverdiavgiftsområdet er det norske fastlandet og alt område innenfor territorialgrensen. Unntatt er Svalbard, Jan Mayen og de norske bilandene (Bouvetøya, Dronning Maud Land og Peter 1.s øy).

Avgiftsplikten ved import gjelder bare for varer. Ved import av tjenester er det egne bestemmelser.

For noen varer er det mulig å få fritak for merverdiavgift ved import.

Du finner informasjon om merverdiavgift ved import i Skatteetatens merverdiavgiftshåndbok