Gå til innhold

Eksempler på utregning av avgifter ved fortolling

Her finner du eksempler på utregning av merverdiavgift for varer, med og uten toll.

Eksempel på vare der du bare betaler eller innberetter merverdiavgift (mva):

Byggevarer, innkjøpspris: 20 000 kroner
Frakt: 850 kroner
Forsikring 500 kroner
Toll 0 kroner
Mva (21 350 x 25 %) 5 338 kroner
Sum: 26 688 kroner


Hvis du bruker en speditør, må du i tillegg betale speditøren for tjenestene han har utført for deg (for eksempel fortolling, frakt eller lagring av varer).

Eksempel på vare der du betaler eller innberetter merverdiavgift (mva) og toll

Bukser, innkjøpspris: 50 000 kroner
Frakt: 500 kroner
Forsikring 100 kroner
Toll (50 600 x 10,7 %) 5 414 kroner
Mva (56 014 x 25 % ) 14 004 kroner
Sum: 70 018 kroner


Hvis du bruker en speditør, må du i tillegg betale speditøren for tjenestene han har utført for deg (for eksempel fortolling, frakt eller lagring av varer).

Del med andre: