Gå til innhold

Pilot ved Ørje tollsted i 2018

Det skal gjennomføres en pilot i ekspressfortolling ved Ørje tollsted i 2018.

Det skal gjennomføres en pilot i ekspressfortolling ved Ørje tollsted i 2018.

orje.jpgHer kan du se en større versjon av bildet ovenfor. (465 kB)

I første omgang skal vi teste ut en ny ekspressprosedyre på landevei for de som ønsker å direktefortolle ved grensepassering.

Formålet er å teste ut de ulike elementene i prosedyren i et mindre omfang før den vurderes brukt ved andre tollsteder og eventuelt ved andre transportmåter.

Gjennom piloten skal vi teste ut løsninger og rutiner for

  1. elektronisk informasjonsfangst av data fra transportører
  2. elektronisk integrasjon av data fra transportører med tilhørende data fra deklaranter, dvs. både importdeklarasjoner og eksportdeklarasjoner
  3. elektronisk vurdering av all innsamlet informasjon
  4. elektronisk fristilling av varer ved grensepassering

Ekspressfortollingsprosjektet er delt inn i to hovedleveranser i gjennomføringsfasen: Leveranse 1 og Leveranse 2 med tilhørende uttesting i pilot.

I Leveranse 1 vil vi utvikle en elektronisk web-basert manifestløsning og en grensepasseringsløsning og bruke disse til å teste ut den nye ekspressfortollingsprosedyren i Pilot fase 1. Bruken evalueres fortløpende.

I Leveranse 2 vil vi etter planen videreutvikle og forbedre funksjonalitet, samt prøve å få på plass elektronisk utveksling av data mot Sverige og EUs eksportsystem og mot NCTS (transitteringer).

Innsending via API

Vi tester også ut muligheten for innsending av data via API. Nedenfor finnes en teknisk beskrivelse av de dataelementene som skal leveres i et API og hvordan de skal leveres. Vi gjør oppmerksom på at dette kun er en foreløpig beskrivelse, og det vil komme endringer (oppdatert 15.02.2018).

HTML-fil med info om API (åpnes i nytt vindu).

Ønsker dere å delta i piloten?

Tolletaten ønsker flere pilotdeltagere. Dersom dere har transporter som passerer Ørje tollsted og vareforsendelser med eksportdeklarasjoner av typen UGE eller «Kvalitetssäkrad Eksport», kan dere være aktuelle deltagere. Ta gjerne kontakt med oss på e-post ekspressfortolling@toll.no dersom dere ønsker å delta.

Del med andre: