Gå til innhold

Om prosjektet ekspressfortolling

Økende varestrømmer over grensen

Prosjektet Ekspressfortolling ble opprettet for å håndtere økende varestrømmer og fordi en vekst i direktefortollinger har vist at næringslivet etterspør fristilling av varer på grensen.

Foto: nyebilder.no

Ekspressfortollingsprosjektet ble opprettet som følge av et behov for fornying av Tolletatens inn- og utførselsprosedyrer. Ved å tilby en digital løsning for innhenting og behandling av informasjon i forkant av grensepassering, vil ekspressfortolling bidra til en mer effektiv vareførsel for næringslivet, samtidig som det gir Tolletaten bedre oversikt over hvilke varer som fraktes over grensen.

Arbeidet med digitalisering og behandling av informasjon før grensepassering er en del av Tolletatens nye strategi om mer effektive prosedyrer, et modernisert regelverk og en bedre utnyttelse av teknologiske muligheter. Denne utviklingen er i tråd med EUs nye tollkodeks Union Customs Code (UCC) som forutsetter at all informasjonsutveksling mellom næringslivet og tollmyndighetene i fremtiden skal skje elektronisk.

Prosjektets organisering

Prosjektet har en bred forankring med deltakere fra både direktoratet og regionene i styringsgruppen, prosjektgruppen, testteam og ressursgrupper. Internt samarbeider prosjektet tett både med ANPR- og Treff-prosjektet.

Ressursgruppe fra næringslivet

Som en del av prosjektet er det opprettet en ressursgruppe med seks firmaer fra næringslivet. Bring, Ecus, KGH, Kingsrød, Kuehne & Nagel og DB Schenker har fra starten av vært med på å gi innspill til prosjektet. De har også en fremtredende rolle ved brukertesting. Det er viktig for oss at løsninger som utvikles ivaretar brukernes behov på en god måte.

Prosjektgruppen og ressursgruppen fra næringslivet
Prosjektgruppen og ressursgruppen fra næringslivet

 

Del med andre: