Gå til innhold

Hvordan starte med ekspressfortolling?

I dag kan næringslivsaktører som direktefortoller ved Ørje tollsted delta i piloten. I løpet av 2019 vil vi etter planen starte en forsiktig utrulling av ekspressfortolling på Svinesund tollsted.

Funksjonaliteten i manifestløsningen vil gradvis utvides til også å omfatte følgende prosedyrer:

  Manifestinformasjon        
  Prosedyre Import Eksport Transitt Tidspunkt
1 Direktefortolling Dekl ID MRN n/a Er i produksjon
2 Direktefortolling med transittering Dekl ID MRN
eller
MRN Juni 2019
3 Kun transittering n/a n/a MRN Juni 2019
4 Fysisk tollager A
Direktekjøring
Gods-nummer

MRN 
eller

MRN Høst 2019
5 Midl innførsel
Gjeninnførsel
Dekl ID MRN
eller
MRN Høst 2019

Kontakt

Ta gjerne kontakt – enten dere ønsker å starte ekspressfortolling eller har behov for ytterligere informasjon:

Veien videre

  1. Vi går gjerne gjennom ekspressfortollingskonseptet sammen med dere og vurderer sammen hvordan din virksomhet kan delta i piloten med dagens forutsetninger eller om det er mer aktuelt å delta på et senere tidspunkt.
  2. Representanter fra virksomheter som skal delta i piloten får nødvendig opplæring og opplæringsmateriell.
  3. Dere får mulighet til å teste at alt fungerer før vi prøver ut i skarp produksjon.
  4. Vi gir også råd og støtte i forbindelse med å komme i gang med ekspressfortolling.
  5. Prosjektet legger opp til erfaringsutveksling og evaluering underveis.

Teknisk informasjon, dokumentasjon og brukerveiledninger

Per i dag tilbyr vi innsending av data via en webløsning. Vi er i gang med uttesting av innsending via API.

Ytterligere informasjon om tekniske problemstillinger, brukerveiledninger og dokumentasjon for programvareleverandører er samlet på en egen side.

Del med andre: