Gå til innhold

[Utgått]Gebyr på elektriske og elektroniske produkter

Medlemmer av Renas AS må betale gebyr på elektriske og elektroniske produkter, samt deler og komponenter til slike, som innføres til Norge. 

RENAS AS og Tolldirektoratet har inngått avtale om oppkreving av miljøgebyrer fra medlemsbedrifter av RENAS AS for det vareomfanget som er nærmere angitt. Avtalen er sagt opp og fra 1. juli 2016 skal gebyrene ikke lenger deklareres i TVINN.

Gebyret kreves bare opp hos medlemmer som er tilsluttet Renas AS og kun ved innførsel.

Satser og vareomfang

miljogebyrliste_renas_fra_1_1_2015.pdfVareomfang og satsene (204 kB)

Tolletatens oppgave er kun å sørge for at gebyret kan deklareres i TVINN.
Satsene og vareomfanget fastsettes av Renas AS.

Ikke gebyrpliktig

  • privat import
  • virksomheter som ikke er tilsluttet RENAS AS

For å oppfylle de plikter man har som produsent/importør av EE-produkter, kan man melde seg inn i et kollektivt finansiert returselskap. Under finnes en oversikt over hvem disse er. Alle returselskaper tar ansvar for innsamling og behandling av alt EE-avfall.

Følgende kollektivt finansierte returselskap er pr. 1.1.2015 godkjente av Miljødirektoratet:


Nærmere informasjon om dette kan finnes på www.eeregisteret.no

Re-eksport

Det er returselskapet selv som tar hånd om eventuelle gebyrrefusjoner ved reeksport.
Tolletaten krever opp gebyr for kun RENAS AS. De andre returselskapene krever inn gebyr på annen måte.

 

Del med andre: