Gå til innhold

[Utgått]Gebyrsatser og gebyromfang - AS Rebatt

Vedlegg A til kontrakt mellom AS Rebatt og Tolldirektoratet. Her finner du varenummer, varebetegnelse, koder og gebyrsatser.

VarenummerVarebetegnelseKodeGebyr sats
85.06 Galvaniske elementer og batterier
.- av mangandioksid
.1001 .-- alkaiske BO 400 kr 4,- pr. kg
.1002 .- av sink-karbontypen BO 100 kr 6,- pr. kg
.1009 .- - andre BO 100 kr 6,- pr. kg
.3000 .- av kvikksølvoksid BO 100 kr 6,- pr. kg
.4000 .- av sølvoksid BO 100 kr 6,- pr. kg
.5000 .- av litium BO 300 kr 12,- pr. kg
.6000 .- av luft-sink BO 100 kr 6,- pr. kg
.8000 .- ellers BO 100 kr 6,- pr. kg
.9000 .- deler BO 100 kr 6,- pr. kg
85.07 Elektriske akkumulatorer
.5000 Nikkel-metallhydridakkumulatorer BO 200 kr 6,- pr. kg
.6000 Litium-ionakkumulatorer BO 200 kr 6,- pr. kg
.8000 .- andre akkumulatorer BO 200 kr 6,- pr. kg
Del med andre: