Gå til innhold

[Utgått]Gebyrsatser og gebyrgrunnlag - AS Batteriretur

Her er vedlegg A1 til kontrakten mellom AS Batteriretur og Tolldirektoratet. Oppdatert med satsene som gjelder fra 1. juli 2015.

Gebyrsatser og gebyrgrunnlag

VarenummerVarebetegnelseGruppeGebyr pr. stk./ eller kg
84.27.1010 Gaffeltrucker og andre løfte- eller stabletrucker med elektrisk fremdriftsmotor BG 200 kr. 0,50 pr kg
84.27.1090 andre BG 200 kr 0,50 pr kg
84.27.2010 Gaffeltrucker andre løfte- eller stabletrucker med annen fremdriftsmotor BG 100 kr 10,- pr stk
84.27.2090 andre BG 100 kr 10,- pr stk.
85.06.5000 Galvaniserte elementer og batterier – av litium BG 500 kr 15,- pr kg
85.07.1000 Blyakkumulatorer for start, motorsykler etc. Øvrige blyakkumulatorer for start BG 300 BG 100 kr 5,- pr. stk.
kr. 10,- pr. stk.
85.07.2000 Andre blyakkumulatorer BG 200 kr 0,50 pr. kg
85.07.3000 Nikkel-kadmiumakkumulatorer BG 200 kr 0,50 pr. kg
85.07.5000 Nikkel-metallhydridakkumulatorer BG 200 Kr 0,50 pr. kg
85.07.6000 Litium-ionakkumulatorer BG 600 Kr. 6,- pr. kg
85.07.8000 Andre akkumulatorer BG 200 kr 0,50 pr. kg
87.01 Traktorer BG 100 kr 10,- pr. stk.
87.02 Motorkjøretøyer for transport av ti eller flere personer BG 100 kr 10,- pr. stk.
87.03 Biler og andre motorkjøretøyer for transport av personer BG 100 kr 10,- pr. stk.
87.03.9001 --utelukkende med elektrisk fremdriftsmotor BG 400 kr 10,- pr. stk
87.04 Motorkjøretøyer for gods BG 100 kr 10,- pr. stk.
87.04.9001 --utelukkende med elektrisk fremdriftsmotor BG 400 kr 10,- pr. stk
87.05 Motorkjøretøyer for spesielle formål BG 100 kr 10,- pr. stk.
87.06 Understell til kjøretøy BG 100 kr 10,- pr. stk.
87.09.1100 Trucker og traktorer, elektriske BG 200 kr 0,50 pr. kg
87.09.1900 Trucker og traktorer, andre BG 100 kr 10,- pr. stk.
87.11 Motorsykler BG 300 kr 5,- pr. stk.
Del med andre: