Gå til innhold

[Utgått]Gebyr på batterier - AS Batteriretur og AS Rebatt

Her finner du informasjon om miljøgebyr på batterier og strømførende originaldeler i biler som Tolletaten krevde inn frem til 30. juni 2016. Etter denne datoen er det returselskapene selv som vil stå for innkrevingen.

Frem til 30. juni 2016 sørget  Tolletaten for at det kunne deklareres gebyr ved innførsel av slike varer.

De som er betalingspliktige overfor Batteriretur og Rebatt er selv ansvarlige for å føre opp gebyrene med koder, gebyrgrunnlag, satser og totalbeløp på tolldeklarasjonen for behandling i TVINN. Det brukes kode både for gebyrtype (to bokstaver) og gebyrgruppe (tre siffer).

Kontrakt mellom Tolletaten og AS Batteriretur og Rebatt

Satser og grunnlag

Tolletaten skal påse at TVINN-deklarasjonen formelt er korrekt utfylt, og har for øvrig ingen andre kontrolloppgaver knyttet til dette.

Gebyr skal ikke kreves opp ved privatimport av biler eller separate blyakkumulatorer.

Del med andre: