Gå til innhold

Hva er API?

API er et hjelpeverktøy som gjør at to IT-systemer eller dataprogrammer kan utveksle strukturert informasjon og samhandle med hverandre.

Gjennom dette grensesnittet kan utenforstående programmer gjøre endringer, kjøre prosesser og behandle data i et annet program. Tolletaten tilbyr et API som muliggjør automatisk overføring av data fra virksomhetens eget fagsystem direkte til Tolletatens manifestsystem.

API forenkler virksomhetens kontakt med Tolletaten

Ved å benytte seg av API, kan man integrere systemkall direkte fra eget fagsystem direkte til Tolletaten. API-et tilbyr ulike operasjoner for å opprette, sende inn og forvalte manifester.

Det er mulig å lage kladder og uferdige manifester lenge før selve innsendingen. Det er også mulig å endre data etter at manifestet er sendt inn, for så å sende inn manifestet på nytt. Gjennom API-et blir det også gitt informasjon om varene er blitt fristilt ved grensepassering eller ikke.

Fordelen ved å benytte API er:

  • virksomheter kan redusere antall manuelle steg og operasjoner mot Tolletaten
  • virksomheter kan helautomatisere innsending og forvaltning av manifester
  • virksomheter kan legge inn informasjon i mange små bolker eller sende inn alt som en stor bolk og deretter sende inn manifestet til Tolletaten