Gå til innhold

Manifest-API

På denne siden finner du informasjon om endepunkter og eksempler på hvor man finner dokumentasjonen.

Endepunkt for testing mot Toll: 

https://test.ekspressfortolling.toll.no/api/exf/v2/ekspressfortolling/

For å kunne aksessere URL-en over så må du sende dine forespørsler (requests) med en Header med navn Authorization. Denne må inneholde ditt autentiserings-token. Dette er beskrevet her

Eksempelbilde

Eksempel i Postman. GET (https://test.ekspressfortolling.toll.no/api/exf/v2/ekspressfortolling/) med Header – Anthorization = <ditt token>
En GET request på rot-url vil vise dokumentasjonen.

Eksempelbilde

Eksempel på innsending av helt manifest (som en hel bolk). Ved innsending vil endepunktet https://test.ekspressfortolling.toll.no/api/exf/v2/ekspressfortolling/manifest/validation kjøres implisitt i bakgrunnen. Her ser vi at responsen fra serveren har kommet med to tilbakemeldinger som må rettes på. I dette tilfellet er estimatedTimeOfArrival satt til fortiden, samt at deklarasjonen ikke er gyldig.

Referanser

Du finner informasjon om hva API-ene våre er basert på her.