Gå til innhold

Forarbeid

Alle virksomheter som ønsker å benytte APIet vårt må godkjennes av Tolletaten.

Ta kontakt med oss

Dersom din virksomhet ønsker å benytte APIet vårt, ta kontakt med oss, så hjelper vi deg videre.

Ta kontakt med IT-avdeling/systemleverandør

Parallelt bør virksomheter som er interessert i API kontakte sin egen IT-avdeling eller systemleverandør, for å høre om de har utviklet eller er i ferd med å utvikle komponenter som muliggjør maskin-til-maskin samhandling med våre løsninger via API.

Når Tolletaten har gitt klarsignal for at din virksomhet kan benytte APIet vårt og det tekniske er på plass må man teste at koblingen mellom systemene fungerer og at man faktisk får sendt inn manifester – først i et såkalt akseptansemiljø og deretter i et produksjonsliktmiljø.

Sette av tid til testing

Før dere kan begynne å sende inn reell informasjon om transporter som kommer på grensen, ønsker vi at dere tester løsningen først. Det innebærer at vi gir dere tilgang til vårt testmiljø, og at dere sender inn fiktive data. På den måten kan dere bli kjent med løsningen og vi kan kontrollere at alt fungerer slik det skal. Endepunktene under kan brukes etter at du har fått utdelt brukernavn og passord fra oss. 

  • Testmiljøet for autentisering har følgende rot URL:

https://test.ekspressfortolling.toll.no/api/exf/manifest-auth-api/

  • Testmiljøet for manifester har følgende rot URL:

https://test.ekspressfortolling.toll.no/api/exf/v2/ekspressfortolling/

Vær oppmerksom på:

Spørringer mot /api/exf/v2/ekspressfortolling/ kan ikke normalt gjøres fra browseren ettersom det krever autentiseringsheadere.

Login til APIet gjøres foreløpig med POST mot https://test.ekspressfortolling.toll.no/api/exf/manifest-auth-api/user/login

Hvor body er json som inneholder 'username' og 'password'. Responsen inneholder en Authorization header som skal brukes ved kall mot APIet. Se her for detaljert beskrivelse.