Gå til innhold

Laste opp et dokument via API

Her finnes informasjon om hvordan dokumenter lastes opp via API.

HTTP Request


Metode: POST

URL: https://api.toll.no/api/goodsdeclaration/document/v1/declaration-id/{DeklarasjonsID}/document

Headers:

  • Authorization: Bearer Token

Token som kreves er en Maskinporten JWT med scopet "toll:goodsdeclaration/document.write"

Body:

  • Media Type: Form Data
  • Innhold:
    • metadata: {"declarationId": "Sett inn deklarasjons-id her", "documentType": "Sett inn dokumenttype her"}
    • file: Ditt dokument

Dokument-typer: faktura, tillatelser, fraktregning, opprinnelsesdokumentasjon, fraktbrev
Lovlige filtyper: "pdf", "jpg", "png", "txt", "doc", "docx", "xls", "xlsx"

Maks 10MB i filstørrelse pr vedlegg.

Dersom vedlegget er større, må du dele denne opp i flere deler som er mindre enn 10MB.

NB! Rekkefølgen på feltene i innholdet må være samme som oppgitt over

 

Eksempel Postman


Body:

Body

Auth:

Auth