Gå til innhold

Plan for utvidelse av løsningen

Ekspressklarering er en digital og automatisert grensepasseringsløsning som Tolletaten har under utprøving i pilot på Ørje og Svinesund tollsted. Løsningen er under utvikling, noe som innebærer at ny funksjonalitet vil bli implementert fortløpende. 

Tolletaten arbeider for at all informasjon om alt gods skal sendes oss digitalt før det ankommer landet. Ekspressklarering legger til rette for dette.

Det vil etter hvert komme krav om deklarasjon før gods legges fysisk på lager. Direktekjøringsordningen vil fases ut. Ekspressløsningen på Ørje og Svinesund er fremtidens digitale grensepassering og gir en utmerket mulighet til å starte digitaliseringsprosessen.

Per i dag er det begrensninger på hvilke tollprosedyrer som kan benyttes i løsningen. Dette jobbes det med, og på sikt skal ekspressløsningen kunne benyttes på alle tilgjengelige prosedyrer.